InnoBridge

Innobridge, sürdürülebilirlik kazandırmayı hedeflediğimiz bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu projedeki amacımız özellikle maddi/manevi imkanların kısıtlı olduğu ortaokulları ziyaret ederek henüz 12-13 yaşlarında olan genç kardeşlerimizin inovasyon ve girişimcilik kavramlarıyla erken yaşta tanışmalarını sağlayıp düşünmeye teşvik etmek ve üretkenlik,hayalgücü yeteneklerini geliştirmektir.

resim