DesignKids

DESIGNKIDS, farklı programlarda eğitim görmekte olan öğrencileri ortak paydada buluşturup somut tasarım algısını inovatif düşünceyle birleştirerek katılımcıların takım çalışması, sorun çözme, yaratıcılık gibi yeteneklerin gelişmesine ortam hazırladığımız “DESIGN101” adlı etkinliğimizin, benzer amaçlar doğrultusunda 12-13 yaş grubu çocuklar için özelleşmiş halidir. Etkinlik kapsamında katılımcılara “Çocuklar İçin İnovasyon” ve yaratıcı drama eğitimleri verilmektedir. Eğitimlerin yanı sıra gün içerisinde oynanan çeşitli oyunlarla çocukların yaratıcılıkları geliştirilmeye çalışılmaktadır.

resim

Geçmiş Etkinlikler

resim