Koordinatörlüklerimiz Görevleri

Koordinatörlerimiz ne yapar?

Tasarım koordinatörlüğü toplulukta üretilen içerikleri paylaşıma hazır afiş ve posterler haline getirir. Etkinlik dosyaları, websitesi ve topluluk tanıtım dosyalarının tasarımlarını yapmaktadır.

Bilişim koordinatörlüğünün amacı topluluğun web sitesini oluşturmak, gerekli tüm dosya ve görsellerin arşivlenmesini sağlamaktır. Ek olarak üyelere temel bilgisayar eğitimi vererek, bilgisayar ve bilgi işleme teknolojisini geliştirmek için teknik eğitimler düzenlemekte ve çalışmalar yapmaktadır.

Kurumsal iletişim koordinatörlüğü İnovasyon topluluğunun düzenlediği etkinliklerde, teknik gezilerde ve eğitimlerde iletişim ve planlama kısmını üstlenir. Topluluğun firmalar ve kişiler arasındaki birebir iletişimini sağlar.

Organizasyon koordinatörlüğü topluluğun çalışma amaçları doğrultusunda yeni projeler üretir, eğer üretilen bu projeler kendi koordinatörlüğünün görev kapsamı dışında ise, ilgili koordinatörlükle ortaklaşarak çalışmalarını sürdürür. Gerçekleştirilecek organizasyonların (konferans, panel, söyleşi…) çalışmalarını yapar. Topluluk üyelerinin motivasyonunu ve birbirleriyle ile iletişimlerini arttırıcı aktiviteleri (parti, gezi, yemek vb.) düzenler.

Proje planlama koordinatörlüğü başlıca topluluğumuzda gerçekleştirilen mevcut projelerimizi bir adım daha ileriye taşımak, geliştirmek ya da ortaya çıkan yeni proje fikirleri üzerine yoğunlaşarak bu fikirlerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesini aşamasını yürütülmesini sağlar.

Topluluğumuzun kurumsal ve sosyal yönlerini ilgili kişi ve kurumlara gereği ile tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütür. Bunun yanında, çeşitli platformlarda kullanılmak üzere topluluğumuzla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı tanıtım broşürlerini ve postları sosyal mecralarda paylaşır. İnternet ortamında bilgi almak isteyen insanlara yardımcı olur. Topluluğun sosyal ağ hesaplarını açar ve var olanlar için gerekli revizyonu sağlar. Sosyal medya ağlarındaki etkileşimi artıracak çözümler üretir, uygun olan iletişim stratejilerini belirler.

Sosyal sorumluluk, kişisel çıkarlar gözetilmeksizin toplumun kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı, etik davranışlar bütünüdür. Koordinatörlük olarak amacımız aynı gayeler doğrultusunda yeni projeler üretmek ve sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğimiz projelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Sponsorluk Koordinatörlüğü yıl içinde yapılan sayısız etkinliğin gerek maddi gerek de hizmetsel desteklenmesi üzerinde çalışan koordinatörlüktür. Asıl amacı her etkinlik için ayrılmış çeşitli sponsorluk slotlarının doldurulması hakkında çalışmalar yapmak ve teklif edilen sponsorlukların gerekliliği hakkında karar vermektir.

Eğitim koordinatörlüğünün amacı topluluğumuz üyelerinde inovasyon kültürünü oluşturmak; bilim, teknoloji ve bilişim gibi çeşitli konularda eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Eğitim koordinatörlüğünün amacı topluluğumuz üyelerinde inovasyon kültürünü oluşturmak; bilim, teknoloji ve bilişim gibi çeşitli konularda eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Etkinlik koordinatörlükleri demirbaş etkinliklerin planlaması ve hazırlanması konusunda kilit rol oynarken yönetim kuruluyla beraber bütün ekibi yönetir.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this